232: ๑๐ ร้อยพันความคิดถึงพ่อ ถึง "อุทกภัยเงียบโกงคนพิการ" คืนวันที่ 26 ตุลาคม 2561

สวัสดีครับเพื่อนๆ ในระหว่างนี้ที่ดำเนินการแฉโกงคนพิการ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ล้วนเป็นประสบการณ์ ระหว่างนี้เองที่ผมได้รับหนังสือ "๑๐ ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมล์ของยอดเยี่ยม" อ่านจบภายในวันเดียว เพราะอ่านง่าย เพลิน และจำนวนหน้าไม่มาก มีเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทั้งรู้และไม่เคยรู้มาก่อน ยังคงเป็นจริงที่ว่า เรื่องราวของพระองค์ท่าน เราคงเรียนรู้ไม่หมดภายในชั่วชีวิตที่เรายังหายใจอยู่ เพราะพระองค์ท่านได้ทรงงาน มีพระราชกรณียกิจมากมาย จนเราไม่อาจเรียนรู้ได้หมด ยิ่งผลกระทบในวงกว้างให้ตามเรียนรู้ อีกหลายชาติที่เกิดมาก็อาจเรียนรู้ไม่หมด

ในขณะเดียวกันระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มนี้ ต้องแบ่งเวลาทำหนังสือถึง รัฐมนตรี 2 กระทรวง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอเข้าพบ เพื่อนำข้อมูล หลักฐาน ที่อาจเชื่อได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของท่าน อาจมีส่วนในการเลือกปฏิบัติ หรืออาจเข้าข่ายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลใดมิให้ต้องโทษหรือรับโทษน้อยลง

ทำให้ผมนึกไปถึงกลุ่มคนที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะข้าราชการที่เพิกเฉย ละเว้น กระทำการช่วยเหลือกลุ่มทุจริตคอรัปชั่น ว่าวันๆ สมองคิดแต่ร่วมกันกระทำสิ่งเหล่านี้ สร้างความทุกข์ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างไม่มีความเมตตาปราณี เมื่ออ่านหนังสือที่เอ่ยถึงคุณงามความดี พระองค์ท่านจบ พระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข แต่กลับมีกลุ่มคนรวมถึงราชการ ร่วมกันทำร้ายประชาชนที่เป็นคนพิการและครอบครัวคนพิการ ช่างไม่ละอายต่อพระองค์จริงๆ

ผมขอบุญบารมีที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทย ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่กำลังเดือดร้อน และเปิดเผยความจริงของการทุจริตคอรัปชั่นโกงคนพิการ ให้สังคมได้รับรู้ และมีผลให้กลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะข้าราชการต้องถูกลงโทษด้วยครับ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑