บทความชุด "รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"
๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๕: ..... จากความรู้สึกที่ประเทศไทยได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ผ่านไปครบ ๑ ปี ผมคิดเอาเอง และเชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่คิดไม่ต่างกับผม เราทุกคนกลับคิดว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ได้จากพวกเราไป เนื่องจาก ...... กล่าวถึงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๔ ได้อย่างสั้นๆ แต่ลึกซึ่งว่า "อย่าใช้กฎหมายรักษากฎหมาย ให้ใช้กฎหมายรักษาความเป็นธรรมตามสภาพความเป็นจริง" ดังนั้น .....อ่านต่อ

๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๔: ..... ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ ผมทำงานแบบไม่แสวงกำไรแล้ว หรือไม่ได้คำนึงถึง ยอดขาย หรือ ผมกำไร แล้วก็ตาม แต่การทำงานยังคงต้องใช้ "ความเพียร" เช่นเดิม ส่วนตัวคิดว่าต้องใช้ความเพียร มากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากงานไม่แสวงกำไร คนส่วนใหญ่ไม่ทำกัน จึงมีคำถามมาที่ผมตลอดเวลา ว่าทำไปทำไม ผมจึงต้องใช้ความเพียร เพื่อพิสูจน์การกระทำต่อไป  .....อ่านต่อ

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๓เริ่มจากผมมีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น จากการเห็นความเดือนร้อนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ แต่เพราะเป็นคนพิการรุนแรงนอนบนเตียงลมอยู่ที่บ้าน อยากช่วยผู้อื่น แต่พิการรุนแรงจะมีความสามารถทำประโยชน์อะไรได้ เคยคิดว่าหากยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีไอที ไม่มีอินเตอร์เน็ต ผมคงทำมาหากินได้เพียงแค่วาดภาพขายหาเลี้ยงชีพแน่นอน ดังนั้น จึงตัดสินใจวาดภาพด้วยกาแฟเพื่อบริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆ จากนั้นก็ทำเว็บประชาสัมพันธ์จนได้รับการติดต่อให้ไปแสดง .....อ่านต่อ

๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๒ก่อนน้ำท่วมใหญ่ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ ส่วนตัวมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่มีรายการทีวีของช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์มาสัมภาษณ์ เพราะเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นชุดสารคดี “คือผู้ให้” เนื้อหาจะสื่อสารถึงงานที่ผมได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ซึ่งในช่วงเวลานั้น ซึ่งผมได้ทำกิจกรรม ๓ กิจกรรมหลักๆ คือ ..... หากคนพิการนำพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการทำงาน ก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะ ..... อ่านต่อ

๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙: บทความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย: ตอนที่ ๑..... หลังพิการใหม่ๆ ในช่วง ๕ ปีแรก ผมทำงานเปิดบริษัทเอง ๓ บริษัท เคยมีพนักงานและช่างเทคนิคติดตั้งระบบ รวมมากสุดถึง ๔๐ คน ส่วนตัวรู้สึกเองว่า พิการแล้วทำได้ขนาดนี้ ภูมิใจมากแล้ว (จากหลายปัจจัยซึ่งผมจะยังไม่ได้กล่าวถึงในบทความชุดนี้) แต่ในที่สุดธุรกิจมีความเสี่ยง อีกทั้งมีความผิดพลาดในการบริหารงานโดยเฉพาะเรื่องการเงินการบัญชี จึงทำให้ต้องปิดตัวบริษัททั้ง ๓ แห่งลง ช่วงระยะเวลา ๘ เดือนต่อมา เป็นสถาการณ์เลวร้ายยิ่งกว่า ..... ..... ณ ตอนนั้นยอมรับเลยว่า “แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีพอเพียง” แล่นเข้ามาในหัว ผมจึง .....อ่านต่อ