241: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 71: ตรุษจีนด้วยกันแบบเต็มรูปแบบสัก 80% เมื่อ 25 ม.ค.63

สวัสดีครับทุกท่าน ปีนี้เป็นอีกปีที่ครอบครัวของเราไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในคืนวันตรุษจีน โดยปีชวดปีนี้ให้ไหว้ระหว่าง 23.00 - 01.00 น. ครอบครัวเราตัดสินใจเริ่มจุดเตรียมของตอน 23.00 น. และเริ่มไหว้เวลา 23.45 น. ตามลำดับคือ ต้องเชิญเทพเจ้ารับเครื่องสักการะ จากนั้นเชิญเข้าประทับในบ้าน และแจ้งว่าได้ตั้งท่านไว้พื้นที่มงคล ขอให้พรแก่คนในบ้านด้วยเถิด ปีนี้จึงมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาด้วยการให้ความสำคัญกับขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการไหว้ตรุษจีน ทำให้ในครอบครัวมีความรู้สึกพิเศษที่มากขึ้น และผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ

ตัวอย่างการจัดเรียงเครื่องสักการะ อย่าลืมนำภาพหรือรูปปั้นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเข้าบ้านด้วยครับ


ภรรยาจัดเตรียมเครื่องสักการะเรียบร้อยครับ

ทุกปีผมจะอธิษฐานและให้ภรรยาเป็นประธานจุดธูป เทียน ไหว้เทพไฉ่ซิงเอี๊ยครับ


เชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยประทับบนตั่งในห้องพระ ชั้น 2 ของบ้านครับ
ซึ่งในปีนี้ครอบครัวเราจะสักการะทุกวันที่ 25 ของเดือนด้วยครับ

เครื่องสักการะที่ขนเข้าบ้าน วางบนโต๊ะ และแบ่งกันทาน ส่วนข้าวครอบครัวเรา
ได้นำไปประกอบหุงเป็นข้าวต้ม กินกับไข่เค็มเป็นมื้อเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วยครับ


ขั้นตอนการไหว้ และเคล็ดลับในการไหว้ตรุษจีน

  • เมื่อถึงเวลามงคล ประธาน (ที่ไม่ใช่ปีชง ปีมะเมีย) ไหว้ จุดธูป 3 ดอก (ธูปมีขนาดใหญ่กว่าปกติ) เพื่อถวายเครื่องสักการะ จากนั้นจุดเทียนแดง
  • จากนั้นอ่านคำเชิญในกระดาษแดง (เขียนคำเชิญลงในกระดาษแดง และเขียนชื่อ-สกุลในครอบครัวในกระดาษเขียว) เมื่ออ่านถึงตอนถวายเครื่งสักการะให้กล่าวถึงเครื่องสักการะที่ถวายพร้อมยกขึ้นพร้อมๆ กัน ประธานไหว้เสร็จแล้วให้สมาชิกในบ้านแต่ละคน สักการะต่อ จุดธูปคนละ 3 ดอก
  • จุดครบทุกคนแล้ว ทิ้งไว้ 30-45 นาที ในระหว่างนี้ เผาเครื่องสักการะที่เป็นกระดาษ
  • จากนั้นประธานจุดธูป 3 ดอก สักการะพร้อมกล่าวเชิญเทพไฉ่ซิงเอี๊ยเข้าประทับในบ้าน "ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้ว ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมพื้นที่มงคลภายในบ้านไว้แล้ว ข้าพเจ้าขอทำพิธีถวายเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเสด็จเข้าไปประทับในบ้านของข้าพเจ้าด้วยเถิด"
  • จัดกระถางธูปให้เรียบร้อย ยกไว้บนบ่าข้างขวา สมาชิกคนอื่นยกรูปปั้นไฉ่ซิงเอี๊ย (แผ่นกระดาษ) เทียนแดง (ยังไม่ดับเทียน) ตามขึ้นไปยังจุดตั้งหรือหิ้ง ที่จัดเตรียมไว้ตั้งเทพไฉ่ซิงเอี๊ย
  • จากนั้นจึงช่วยกันยกเครื่องสักการะ ผลไม้ ข้าว สาคู ขนม เข้าบ้าน
  • จากนั้นประธานจุดธูป 3 ดอกอีกครั้ง แล้วกล่าว "ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้พวกเราได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับใช้เป็นที่ประทับของท่าน เพื่อให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้กราบไหว้คลอดทั้งปี ขอให้คนในบ้านมีโชคลาภ ความสุข ความสำเร็จในการทำงาน มั่งมีเงินทอง สุขสมหวังตามที่ปราถนาทุกประการด้วยเถิด"
  • จากนั้นสมาชิกในบ้าน ยกหรือกลิ้งทองเข้าบ้าน แล้วปิดประตูบ้านให้เรียบร้อย แล้วให้รีบดับเทียนที่หิ้งไฉ่ซิงเอี๊ย ในทันที แลละเครื่องสักการะให้แบ่งกันทานทุกคน

คำบูชาที่เขียนลงในกระดาษแดง ที่ต้องเตรียมไว้อ่าน:
  • "ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย วันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ท่านเสด็จมา ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด) ทราบความนี้ดี จึงตั้งใจจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาเอาไว้ต้อนรับ ประกอบด้วย (บอกชื่อเครื่องสักการะที่นำมาไหว้) ดังนั้นจึงขอให้ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้โปรดรับเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิด"

ครอบครัวเราคุยกันว่า ปีหน้าเราจะไหว้ครบ 100% คือไหว้ทั้งวันครับ แล้วจะนำมาพิมพ์เป็นบทความแบ่งปันกันต่อครับ


บทความอ้างอิง: