213: ความรู้สึกของคนที่เป็น "คนพิการรุนแรง คนไทย ราษฎรไทย ประชาชนไทย และพลเมืองไทย" ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 @ เมื่อ 29-10-60

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผมและครอบครัวมีความจำเป็นที่ต้องมาทำธุระที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เกี่ยวกับบริษัทใหม่ บริษัท 25 อินเซอร์เทค จำกัด คือ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน ขณะที่อยู่หน้า Power Buy นั้น ภรรยาทักให้ผมถ่ายภาพทีวีที่กำลังฉายสารคดีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้เป็นที่ระลึก ถึงบรรยากาศรอบตัวที่คนไทยเกือบทั้งประเทศแต่งตัวชุดสีดำ อีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

เราเคยพูดคุยกันในครอบครัว แม้แต่ในรายการทีวี นักข่าว พิธีกร จะพูดกันไปในทิศทางเดียวกันว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังคงอยู่กับพวกเราไปอีกนานเท่านาน เพราะสิ่งที่ในหลวงได้ริเริ่มไว้นั้นมีมากมาย ถ้าให้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็สัมภาษณ์ไม่หมด แอบนึกในใจขอบคุณภรรยาที่รีบบอกให้ถ่ายภาพจอทีวีไว้เป็นอนุสรณ์ ครับจากคนที่เป็น "คนพิการรุนแรง คนไทย ราษฎรไทย ประชาชนไทย และพลเมืองไทย" ครับ