81 : บทความชุด “ผมกำลังจะกลายเป็นผู้ประสบภัย” ตอนที่ 30 @ 27 ตุลาคม 2554 ชื่อตอน "การเสริมแนวป้องกันกำแพงอีกครั้ง"

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผมยังไม่ได้อพยพนะครับ อาจเป็นเร็วๆ นี้ ดังนั้นบทความนี้ผมได้วิธีอื่นในการโหลดภาพออกจากกล้องมาก่อนชั่วคราว จึงขอนำภาพมาแบ่งปันกัน ซึ่งผมมองว่า เป็นเพียงการเสริมการป้องกันกำแพง ที่ควรต้องทำเท่านั้น คงไม่แตกต่างกับ การที่เราต้องเปลี่ยนขนาดของเสื้อผ้าในวัยเด็กสู่วัยรุ่น ที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกาย ก็ต้องคอยเปลี่ยนเสื้อผ้า ฉันใด การคอยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การป้องกันน้ำท่วม ก็เป็นลักษณะเดียวกัน ฉันนั้น (แปลกใจตัวเองมาใช้ .....ฉันใด .....ฉันนั้น ทำไมเนี่ย)

ภาพนี้เป็นบริเวณประตูเล็กด้านหน้าของบ้าน แต่ในความเป็นจริง เป็นประตูเล็กที่มีการใช้งานมากกว่าประตูใหญ่ หลายเท่าครับ จากภาพนี้จะเห็รนว่า ไม่สามาารถเข้าออกทางนี้ได้แล้ว ต้องข้ามกำแพงทางด้านขวาของประตูครับ

ส่วนช่องหน้าต่าง ทุกกำแพงนั้น ที่เคยโบกปูนทับไปแล้ว ก็เสริมปูนคอนกรีตไปตามรอยต่อของช่องหน้าต่าง ดูๆ แล้ว อาจจะไม่สวย แต่ก็ดูมีจิตวัญญาณของการแก้ไขปัญหาดีครับ ทำให้อยากเลือกบงภาพมาวาดภาพด้วยกาแฟ บ้างเหมือนกันครับ
ย้ายกระสอบทรายจากด้านในออกไปเสริมด้านนอกครับ

และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เราไม่สามารถนำกระสอบทรายเข้ามาได้ คือ นำเข้ามาได้เพียง 18 กระสอบจาก 380 กระสอบครับ จึงทำให้เราต้องปรับอีกหลายแผนมากครับ แม้แต่ประเด็นกระสอบทรายหน้าประตูใหญ่ ที่ก็ไม่เพียงพอเช่นกันครับ ถึงต้องนำกระสอบทรายด้านในไปปรับวางไว้ด้านนอก ให้ระดับเสนอเท่ากับแนวกำแพงครับ

ตอนหน้าผมจะมาเล่าให้อ่านกันว่า ทำไมผมมีเหตุุต้องเลื่อนการอพยพนะครับ