149: ไปแวะสำรวจการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อ 10 ตุลาคม 2556

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ 10 ตุลาคม 2556 ไปแวะสำรวจระดับน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของด่านประตู้น้ำพระยาบรรฤา (พระยาบรรลือ) ทำให้นึกถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2554 ที่น้ำท่วมเกือบ 1 เมตรนอกรั้วกำแพงบ้าน ส่วนตรงจุดประตูน้ำก็คงจะเกือบ 1 เมตรเพราะว่าอยู่สูงเหมือนกันครับ เริ่มจาากด้านนอกกำแพงฝั่งติดคลองพระพิมลราชา จะมีกำแพงอิฐบล็อกที่สูงประมาณ 1.20 เมตร ตลอดแนวจนถึงสุดท่าเรือ ซึ่งจริงๆ แล้วต่อจากจุดนี้ต้องมีคันดิน แต่ยังไม่เห็นเตรียมการในส่วนนี้ครับกำแพงอิฐบล็อกยาวตลอดแนว เสียดายไม่ได้ถ่ายตอนกำลังก่อสร้างมาให้ดู
แต่เห็นมีการใส่โครงเหล็กเส้นระหว่างการก่อกำแพงอยู่เหมือนกัน

ขับรถวนเข้าไปด้านในพื้นที่ประตูน้ำพระยาบรรฤาเครื่องสูบน้ำกำลังทำงานอยู่

ด้านนอกประตูน้ำตั้งเครื่องสูบน้ำดักตรงบริเวณท่อระบายน้ำริมถนนเรือขุดกำลังเร่งจัดการสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำอยู่

เครื่องสูบน้ำถูกติดตั้งเหนือท่อระบายน้ำ โดยตั้งระดับการดูดน้ำไว้

หากมีจังหวะพรุ่งนี้ขากลับจากไปประชุมแผนงานโครงการ Will Share Together ผมจะพยายามแวะไปแถวบริเวณโรงพยาบาลบางบัวทอง ที่มีข่าวว่าน้ำท่วม 30 ซม. แล้วจะนำมาแบ่งปันครับ