201: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 50: เตรียมงานเอกสารสำหรับการขับเคลื่อนเรื่องเหมืองทองคำกับภรรยา @ 59-04-02

สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับบทความนี้ก็เป็นอีกบทความที่ผมมีความรู้สึกดีๆ บนความลำบากที่เต็มใจทุกอย่างร่วมกันกับภรรยา ที่เราสองคนต้องเตรียมเอกสาร เตรียมหนังสือ ไว้สำหรับการขับเคลื่อนต่อสู้เรื่องผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ ส่วนตัวผมก็ศึกษาเรื่องกฎหมาย ฉบับต่างๆ รวบรวมเอกสารจำนวนมากเป็นพันหน้าของภรรยาที่ได้สะสมไว้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก เพราะแสดงถึงหลักฐานการต่อสู้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญถึงขั้นต้องสแกนและแยกเก็บไว้หลายที่ เพราะว่าถ้ามีเหตุทำให้เอกสารทั้งหมดต้องสูญหาย ก็จะสามารถนำออกมาใช้ต่อได้อีก

รวมถึงในอนาคต สามารถถอดเป็นบทเรียน เชื่อมโยงให้เห็นถึงสิทธิ์ต่างๆ ของการเป็นประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญไทย เพื่อให้นักต่อสู้หรือแกนนำในระดับพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ตัวเอง ผมเองก็ยังทึ่งมากกับข้อมูลจำนวนมาก และยอมรับว่า เธอได้ไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เธอคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ ความพยายามถึงที่สุดในความรู้สึกของผม

ภาพกำลังร่างหนังสือรวบรวม เรียบเรียง เรื่องราว ส่งให้กับ ปปช.

คุณเจี๊ยบกำลังจัดเรียงเอกสารที่ไปยื่นกับหน่วยงานต่างๆ
และแสดงถึงการได้รับผลกระทบจากการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ


ผมอยากให้การต่อสู้ที่เธอเพียรพยายามมา สัมฤทธิ์ผล เธอว่ายในมหาสมุทรแห่งความเพียรเหมือนพระมหาชนกมานานหลายปี ขอให้เทวดาเดินดินที่เธอได้พบมีจริง และสามารถถึงฝั่งฝัน ที่จะเห็นพื้นที่บ้านของเธอ เป็นพื้นที่สุดท้ายในการทำเหมืองทองคำ อย่าไปเดือดร้อน รุกลาม เผาผลาญพื้นที่อื่นอีกเลย