การวัดระดับความสูงของน้ำที่ 10.00 / 17.00 น. ปี พ.ศ.2554

  • 09/12/2554 : แห้งแล้ว...ไชโยๆๆๆ (แห้งเองตามธรรมชาติครับ ไม่มีใครมาดูด มากู้นะครับ)
  • 08/12/2554 : 10 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 07/12/2554 : 20 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 06/12/2554 : 25 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 05/12/2554 : 30 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 04/12/2554 : 40 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 03/12/2554 : 50 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 02/12/2554 : 60 cm./ 62 cm.
  • 01/12/2554 : 65 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 30/11/2554 : 70 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 29/11/2554 : 75 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 28/11/2554 : 78 cm./ งดเช็คตอนเย็น
  • 27/11/2554 : 80 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 26/11/2554 : 82 cm./ 86 cm.
  • 25/11/2554 : 86 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 24/11/2554 : 88 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 23/11/2554 : 90 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 22/11/2554 : 92 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 21/11/2554 : 96 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 20/11/2554 : 101 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 19/11/2554 : ญาติที่วัดให้ไม่อยู่ครับ
  • 18/11/2554 : 106 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 17/11/2554 : 108 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 16/11/2554 : 112 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 15/11/2554 : งดเช็คเพราะว่าญาติบอกว่าเบื่อ
  • 14/11/2554 : งดเช็คเพราะว่าญาติบอกว่าเบื่อ
  • 13/11/2554 : 122 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 12/11/2554 : 117 m./ 122 cm.
  • 11/11/2554 : 122 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 10/11/2554 : 122 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 09/11/2554 : 122 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 08/11/2554 : 125 cm./ 123 cm.
  • 07/11/2554 : 125 cm./ 128 cm.
  • 06/11/2554 : 130 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 05/11/2554 : 132 cm./ งดเช็คแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ
  • 04/11/2554 : 135 cm./ 135 cm.
  • 03/11/2554 : 136 cm./ 136 cm.
  • 02/11/2554 : 139 cm./ 140 cm.
  • 01/11/2554 : 141 cm./ 143 cm.
  • 31/10/2554 : 143 cm./ 146 cm.
  • 30/10/2554 : 145 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 29/10/2554 : 147 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 28/10/2554 : 147 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 27/10/2554 : 150 cm./ งดเช็คกลางคืน
  • 26/10/2554 : 148 cm./ งดเช็คครับสงสัยว่าจะมีจรเข้
  • 25/10/2554 : 145 cm./ งดเช็คครับสงสัยว่าจะมีจรเข้
  • 24/10/2554 : 145 cm./ งดเช็คครับสงสัยว่าจะมีจรเข้
  • 23/10/2554 : 140 cm./ 145 cm.
  • 22/10/2554 : 135 cm./ 145 cm.
  • 21/10/2554 : 132 cm./ 135 cm.
  • 20/10/2554 : 125 cm./ 130 cm.
  • 19/10/2554 : 115 cm./ 125 cm.
  • 18/10/2554 : 100 cm./ 110 cm.