185: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 11: ภาพคู่อีกลักษณะหนึ่ง ด้วยกัน @ 58-04-29

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพคู่กับภรรยา ในการไปร่วมงานสวดอภิธรรมให้กับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ของภรรยา วันนี้ผมมีธุระเป็นวิทยากรให้กับน้องๆ นักกิจการเพื่อสังคม กลุ่มหนึ่ง ที่ร้านอาหารบ้านพลอย บนถนนพระราม 2 ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมนั้นเป็นฝ่ายบุคคลของโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นถึงจะเดินทางไปที่วัด ส่วนภรรยากับคุณแม่และลูก แยกกันเดินทางไปก่อนล่วงหน้า เพราะจะได้พบปะพูดคุยกับญาติฝ่ายยายไปด้วย

เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่จริงๆ แล้วผมก็ไปงานสวดอภิธรรม มากระดับหนึ่ง เพราะให้ความสำคัญมากกว่าสังสรรค์ แต่ครั้งนี้จะแตกต่างตรงที่ ไปในฐานะที่มีครอบครัวแล้ว


จึงเป็นภาพถ่ายคู่กันอีกภาพ ที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวมากมาย รวมทั้งการที่ภรรยามานั่งข้างๆ ตอนที่พระสวด หลังจากที่ผมมาช้าและอยู่วงนอก เป็นความรู้สึกดีๆ อีกความรู้สึกหนึ่งกับภรรยา ครับ