211: ชอบความคิด "กระปุก 1 บาท" ของมูลนิธิกระจกเงา และของคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ @ 60-07-29

สวัสดีครับเพื่อนๆ