224: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 58: "บุพเพสันนิวาส พาลข้าพเจ้า" @ 12 มี.ค.61

"บุพเพสันนิวาส พาลข้าพเจ้า"

บุพเพ สันนิวาส พาลพาคิด
โอ้ดวงจิต โอ้ชีวิต มิสบสม
เดือนปีผ่าน เนิ่นนาน ความพิกล
พิสูจน์ตน ผ่านงาน ผ่านความเพียร

บุพเพ สันนิวาส พาลพาพบ
ให้ประสบ รวมพลัง ครั้งยิ่งใหญ่
๑๕ คน ด่านหน้า หน่วยกล้าตาย
ที่ทำเนียบ รัฐบาลไทย พฤศจิกา (๒๕๕๖)

บุพเพ สันนิวาส พาลพร้อมพบ
หลายคำรบ พบหน้า พาหวั่นไหว
ครั้นไม่พบ ดวงหน้า ให้อาลัย
คิดขึ้นได้ ใช้โทรหา ชวนพาที

บุพเพ สันนิวาส พาลพาอยู่
ร่วมกันสู้ อุตสาหะ ไม่หวั่นไหว
พรหมชาติหญิง ชนัญชิดา สู้แค่ตาย
พรหมชาติชาย ปรีดา ร่วมฝ่าฟัน

บุพเพ สันนิวาส พาลพาร่วม
ทั้งเรื่องชาติ เรื่องส่วนรวม เรื่องน้อยใหญ่
พิทักษ์สิทธิ์ คนพิการ ร่วมบรรยาย
เรื่องของชาติ เรื่องของไทย เรื่องของเรา

บุพเพ สันนิวาส พาลพาสร้าง
ร่วมกันร่าง ความฝัน อันสดใส
อาณาจักร เล็กเล็ก รวมดวงใจ
พิทักษ์ไทย พิทักษ์ชาติ พิทักษ์ตน

บุพเพ สันนิวาส พาลพบแล้ว
โอ้ดวงแก้ว ชนัญชิดา หน้าผ่องใส
ข้าพเจ้า ปรีดา จะตั้งใจ
ร่วมกันก้าว เดินไป พร้อมๆ กัน

บุพเพ สันนิวาส สองพันสิบแปด
บทเขียนแปลก ให้คนไทย ได้สุขสม
วิวาทะ ของรอมแพง น่านิยม
จึงชื่นชม ถึงภรรยา ของข้าเอย.
.
ผลกระทบจาก "บุพเพสันนิวาส" ที่กำลังอาละวาด อยู่ ณ ขณะนี้
(ขอเป็น "พี่หมื่น" ให้ภรรยา สักแป๊บครับ)
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑